Stearyniany

PRODUKTTYPYZASTOSOWANIE
Kwas stearynowy- przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, metalurgia
StearynianyWapnia
Cynku
Baru
Glinu
- przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, metalurgia