W roku 2021 firma Majumi Chemicals przekazała do szkół, domów opieki społecznej, instytucji pożytku publicznego ponad 105 tys. szt. masek medycznych. Maski służą zarówno personelowi wymienionych instytucji jak również uczniom i osobom przebywających w tych instytucjach.

Wspólnie dbajmy o zdrowie!