Polityka jakości

Dążeniem Majumi Chemicals jest obsługa klientów poprzez dostarczenie im wyrobów i produktów spełniających ich oczekiwania oraz osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu wykonywanych prac poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych.

Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników.

Politykę jakości zobowiązujemy się realizować przy pełnym zaangażowaniu całego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników następującymi działaniami:

  • identyfikujemy i przestrzegamy wymagania prawne, wymagania klientów, normy techniczne i standardy w szczególności normę ISO 9001, udzielamy pomocy w doborze optymalnych dla nich rozwiązań oraz rzetelnie i kompleksowo realizujemy zlecone prace,
  • badamy zadowolenie klientów i wdrażamy ulepszenia podnoszące poziom zadowolenia, rozszerzamy asortyment proponowanych wyrobów, wdrażamy nowe technologie oraz modernizujemy park maszynowy i infrastrukturę,
  • współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami budując z nimi partnerskie relacje,
  • kształtujemy wśród personelu świadomość odpowiedzialności za wyroby oraz doskonalimy umiejętności pracowników,
  • ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością i działania firmy.

 

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów, są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Majumi Chemicals.

 

Radom 20-10-2020
Prezes Zarządu